Home / Actua Holding B.V. / Actua Assuradeuren B.V.

Actua Assuradeuren B.V.

Met Actua Assuradeuren B.V. zijn we sinds 2007 gevolmachtigd agent voor diverse internationale verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat we uit naam van deze verzekeraars zelfstandig verzekeringsaanvragen voor jou mogen behandelen, accepteren en verwerken.

We nemen hierbij alles uit handen van de verzekeraar, behalve het financiële risico. Dat blijft bij de verzekeraar. Dit doen we volledig volgens de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en als lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).

Zo heb je bij jouw aanvraag, schadeafwikkeling en het beheer van je polis maar met één betrouwbare partner te maken, Actua.

Gedragscode

Wij hechten waarde aan een integere bedrijfsvoering. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integriteit in de bedrijfsvoering te bewaken. Actua Assuradeuren B.V. conformeert zich aan het volmachtprotocol en de gedragscode NVGA.

 

Fraude

Vertrouwen is een van de uitgangspunten bij verzekeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Via jouw premie betaal je mee aan het fraudegedrag van anderen en om dat te voorkomen doen wij aan fraudebestrijding.

 

Conflicterende situaties

Binnen de Actua Groep zijn de bemiddelingsactiviteiten (Actua Assurantiën B.V.) en de volmachtactiviteiten (Actua Assuradeuren B.V.) in verschillende juridische entiteiten ondergebracht, doch is er geen sprake van een volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de bemiddelaar en het volmachtkantoor. Om in dergelijke situaties goed te kunnen anticiperen beschikken wij over een Procedure Conflicterende Situaties.