Home / Actua Holding B.V. / Actua Assuradeuren B.V.

Actua Assuradeuren B.V.

Binnen de Actua Groep valt ook Actua Assuradeuren B.V. Actua Assuradeuren B.V. is opgericht in 1994 en is een gevolmachtigd agent van diverse grote internationale verzekeraars. Actua Assuradeuren B.V. mag uit naam van diverse grote nationale en internationale verzekeraars verzekeringen afsluiten, de polisadministratie voeren en schades afhandelen.

Wanneer je een verzekering afsluit bij Actua ben je altijd verzekerd van een goede dekking en een correcte en snelle afhandeling in geval van schade.

Gedragscode

Wij hechten waarde aan een integere bedrijfsvoering. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integriteit in de bedrijfsvoering te bewaken. Actua Assuradeuren B.V. conformeert zich aan het volmachtprotocol en de gedragscode NVGA.

 

Fraude

Vertrouwen is een van de uitgangspunten bij verzekeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Via jouw premie betaal je mee aan het fraudegedrag van anderen en om dat te voorkomen doen wij aan fraudebestrijding.

 

Conflicterende situaties

Binnen de Actua Groep zijn de bemiddelingsactiviteiten (Actua Assurantiën B.V.) en de volmachtactiviteiten (Actua Assuradeuren B.V.) in verschillende juridische entiteiten ondergebracht, doch is er geen sprake van een volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de bemiddelaar en het volmachtkantoor. Om in dergelijke situaties goed te kunnen anticiperen beschikken wij over een Procedure Conflicterende Situaties.