Home / Actua Holding B.V. / Actua Schadeverzekering N.V.

Actua Schadeverzekering N.V.

De verzekeringsmaatschappij, Actua Schadeverzekering N.V. maakt onze mogelijkheden sinds 2007 compleet. Deze zelfstandige verzekeringsmaatschappij handelt volledig onafhankelijk van onze andere bedrijfsactiviteiten.

Met de overname van een eigen verzekeringsmaatschappij zijn we in staat om alle producten en diensten die we bieden, indien dat past, ook zelfstandig uit te voeren. Dit geeft ons nog meer flexibiliteit en daadkracht om jou als klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Actua Schadeverzekering N.V. richt zich voornamelijk als niche-verzekeraar binnen de markt vooral op de product gerelateerde verzekeringen.

Governance Principes

De Governance Principes, ook wel Code Verzekeraars genoemd, zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht. Deze Code geldt  voor alle verzekeraars in Nederland, die beschikken over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht (Wft). De Code bevat principes met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, het risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

 

Verslag Governance Principes

De Governance Principes zijn dus ook van toepassing op Actua Schadeverzekering N.V. In het Verslag Governance Principes is per principe aangegeven hoe Actua Schadeverzekering N.V. hieraan voldoet.

 

Moreel-ethische Verklaring

Een belangrijk onderdeel van de Code is de moreel-ethische verklaring. Deze verklaring dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijkse beleidsbepaler en alle aan de verzekeraar verbonden medewerkers. De directie van Actua Schadeverzekering N.V. heeft de moreel-ethische verklaring dan ook ondertekend.