Home / Actua Holding B.V. / Actua Schadeverzekering N.V.

Actua Schadeverzekering N.V.

Actua Schadeverzekering N.V. betreft de eigen verzekeringsmaatschappij binnen de Actua Groep en is actief sinds medio 2007. Door de uitbreiding met de eigen verzekeringsmaatschappij is de Actua Groep compleet en zijn wij in staat om alle disciplines binnen de eigen groep zelfstandig uit te voeren. Actua Schadeverzekering N.V. zal zich als niche-verzekeraar binnen de markt gaan richten op de productverzekeringen.

Governance Principes

De Governance Principes, ook wel Code Verzekeraars genoemd, zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht. Deze Code geldt  voor alle verzekeraars in Nederland, die beschikken over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht (Wft). De Code bevat principes met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, het risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

 

Verslag Governance Principes

De Governance Principes zijn dus ook van toepassing op Actua Schadeverzekering N.V. In het Verslag Governance Principes is per principe aangegeven hoe Actua Schadeverzekering N.V. hieraan voldoet.

 

Moreel-ethische Verklaring

Een belangrijk onderdeel van de Code is de moreel-ethische verklaring. Deze verklaring dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijkse beleidsbepaler en alle aan de verzekeraar verbonden medewerkers. De directie van Actua Schadeverzekering N.V. heeft de moreel-ethische verklaring dan ook ondertekend.