Home / Verzekeringen / Advieswijzer

Advieswijzer

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een advieswijzer opgesteld. Deze advieswijzer schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.

Hiernaast kun je de advieswijzer downloaden.

Downloads